Hospıtalıty Technologıes Uygulamaları

Otelcilik Teknolojilerinin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda işletmelere uygulanması ve yeni teknolojilere adapte olunması için hizmet verilmektedir.

ERP Uygulamaları

İşletme kararlarının tek noktadan alınması, güncel olaylara anında ve doğru kararlar verilmesini sağlamaktadır. Tüm bunları kaliteden ödün vermeden yapabilmek kurumsal entegre sistem ERP ile mümkündür.

Kurumsal Planlama

Kurumsal hedeflere ulaşmada Teknoloji, Bilgi, İletişim ve Internetin uyum içinde planlanması ve yönetilmesi stratejik öneme sahiptir. Ayrıca, kurumunuzun hedeflerini belirlemeniz için ihtiyaç duyacağınız desteğe konusunda uzman ekiplerle ulaşmanızı sağlarız.

Dijital Planlama

Dijital mecra varolunması kaçınılmaz bir ortamdır. Dijital varlığınızı oluşturmanız için teknolojik altyapınız ile uyumun sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, dijital varlık oluşturmanız için konusunda uzman kişilerle ortak çalışma organize edilmektedir.

Teknolojik Altyapı Planlama

Tüm iş modelleri teknoloji altyapısı üzerine kurulmaktadır. Teknoloji üstyapısını oluşturan sunucuların, bilgisayarların, yazıcıların, tabletlerin, telefonların, tv, yangın, kamera sistemlerinin uzun yıllar hizmet vereceği omurganın tasarımı hayatî önemdedir.

Sistem Altyapısı Planlama

Doğru konumlandırılmış bilişim teknolojileri bileşenleri üzerinde çalışacak sistem, işletme kuralları ve hedeflerine uygun tasarlanmalıdır. Doğru tasarlanmış sistem, güncel amaçlara hizmet ederken, geleceğe hazır ve gelişime açık olmalıdır.

Knowledge Management - İşletmelerİn bİlgİyİ kullanması İçİn yapılandırılması

Bilgi Çağı olarak tanımlanan 21.yy 4. Nesil Sanayi Devrimini başlatmıştır. Kısaca Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni çağ, Bilgi Teknolojileri (Infotmation Technologies)/Bilgi Sistemleri (Information Systems) gibi bilgi toplama/işleme üzerine kurulu teknoloji aşamasından bilgiyi kullanma olarak tanımlanabilecek Knowledge Management aşamasına geçişi zorunlu hale getirmiştir. Sosyal medya, internet gibi dijital iş modellerinin neden olduğu yoğun bilgi bombardımanının (big data) işletmeyi kâra geçirecek kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi (Knowledge Management) yeni çağın fırsatlarını yakalamak ve rekabetten kopmamak için gereklidir.

Dİjİtal Kasa Hİzmetİ

İşletmelerin altyapısının dijital kopyasının saklanması ve istendiğinde işletmeye verilmesi hizmetidir. Yapılan değişiklikler güncellenerek son durum kayıt altına alınmaktadır. Kadrosu değişen teknik v.b. departmanların zamanla hakimiyeti kaybettikleri altyapı şemasının dijital kopyasına her an ulaşılabilir kılınmaktadır.

Dİjİtal Ürünler En İyİ Fİyat Araştırma

Her türlü dijital ve teknolojik ürünün piyasadaki en iyi fiyat araştırması adınıza yapılmaktadır. Toplu fiyatlama yapılabildiği için en iyi fiyatın oluşması sağlanmaktadır. Satınalma departmanının teknolojik bir çok detayın neden olduğu karmaşa ile başetmesine yardımcı olunmaktadır.
.

Ahmet Heman

Hospitality Technologies
ERP & CRM Professional
Çözüm Önericiniz

Tel: 0532 343 35 68
ahmet@ahmetheman.com

/* */